Minden szerdán 14:30-tól 17:30-ig!

Az absztrakt festészeti órákon lehetőség nyílik a látványszerű ábrázolás helyett a formák, színek, kompozíció egyszerüsítésére, átírására.

Festői problémák felvetésével foglalkozunk, és nem a mindenáron befejezett művek elkészítésére helyezzük a hangsúlyt, így a résztvevők egyéni módon, saját elképzelésük szerint alakíthatják festményeiket.

Az absztrakció nagy alakjai, mint Picasso, Paul Klee, Braque, Mondrián és  magyar képviselői, mint például Kmetty János, Nemes Lampérth József, vagy Tihanyi Lajos  műveinek tanulmányozása nyújt segítséget az absztrakt festészet elsajátításában.

Tanfolyam díj: 4.500 Ft/alkalom

Jelentkezés szükséges ezeken az elérhetőségeken:

Telefonon: 0620/402-20-22

Email: mmi@artexport.hu
honlapon: https://muveszetiszabadiskola.com/munkacsy-muveszeti-szabadiskola/elerhetosegek/

 

Absztrakció, avagy az elvonatkoztatás lehetőségei.

 A XX.század első felének izmusai, konstruktívizmus, szuprematizmus,  dadaizmus, szürrealizmus, majd az absztrakt expresszionizmus és az informel.stb. a II.világháború után megszámlálhatatlanul sok kisebb nagyobb irányzat, együtt létezésével alakult át. A közös  jellemzője ezeknek az irányzatoknak a   műfaji határok elmosódása,és az egyszerüsítés.

Az áprilisi festészeti kurzuson a  kubizmussal kezdeném a bonyolultnak tűnő sokféle absztrakt irányzat megismertetését. A kubizmus a latin cubus szóból származik, melynek jelentése kocka.

A kubizmus  a formák geometrikus leegyszerüsítésével új kifejező nyelvet szándékozik  megjeleníteni, melyben szakított a reneszánsz óta uralkodó empirikus, (tapasztalaton alapuló) látványszerüséggel. Szerkezetet, tárgyakat, téri viszonylatokat  geometriai  formákká egyszerüsít. Közismert kubista motívumok: gitár, gyümölcsöstál, emberi alakok.

Kubista felfogásban festő alkotók:Picasso, Paul Klee, Lyonel Feininger, Tamara de Lempicka George Braque, Juan Gris, Fernand Leger, Robert Delaunay, Kmetty János, Nemes Lampérth József, Tihanyi Lajos, Szobotka Imre, akik műveinek megismertetésével jellemezhető ez a korszak. A festészeti kurzus keretében lehetőség nyílik színtani ismeretek elsajátítására is a festői gyakorlat során,(magábanvaló színkontraszt, komplementerek) Mondrian, Picasso művészi példáit elemezve.

Kelecsényi Csilla festő

 

 

1.Cezanne volt az első, aki geometrizált foltokra egyszerűsítette a látványt.
2.Picasso:Avignoni kisasszonyok című festményén jól látható a formák egyszerűsítése.
3.Braque csendéletén megfigyelhetjük a képen a formák elrendezését és a színek árnyalatait.
4.Mondrián képén megismerhetjük a színkör alapszíneit, geometrikus  formák kompozíciójában.
5.Kandinszkíj festményén a formai kapcsolódások lazaságát, és a színek egymáshoz való viszonyát tanulmányozhatjuk.
6.Pollock csurgatott festményén az előre megtervezett esetlegességet, a festék rétegek egymásra hatását figyelhetjük meg.